Marksove beleške o klimatskim kolonijama: ekscerpti o Džonu Jitsu

Ovo je deo Marksovih beležaka o jednom nepoznatom engleskom autoru po imenu Džon Jits [John Yeats]. Beleške su nastale između marta do septembra 1878. godine odnosno 10 godina nakon prvog izdanja Kapitala i 2 godine nakon pisanja Kritike Gotskog programa i, za razliku od beležaka na sličnu temu iz prethodnog posta koje potiču iz 1849. … Continue reading Marksove beleške o klimatskim kolonijama: ekscerpti o Džonu Jitsu

Marksove beleške o kolonizaciji: ekscerpti o Feliksu Vejkfildu

Trebalo bi shvatiti koliko je kritika političke ekonomije kompleksna. I Džon Belami Foster i Kohel Saito govore na različite načine o tome da je Marks bio zainteresovan za to kako je iscrpljivanje zemljišta u kapitalističkim metropolama uslovilo ekološki imperijalizam u kolonijama. Foster o tome govori u istorijsko-empirijskom kontekstu trgovine guanom (nataloženom ptičjem izmetu iz Perua … Continue reading Marksove beleške o kolonizaciji: ekscerpti o Feliksu Vejkfildu

Marks u zatvoru: Sremska Mitrovica

Ovo ispod je kratak izvod iz studije o istoriji marksističkog obrazovanja u Novom Sadu i Vojvodini koju trenutno završavam (trebalo bi oko 3-4 meseca dok ne bude gotova). Popivoda čak navodi marksističko obrazovanje kao jedan od razloga što su se komunisti prisiljavali na destruktivan fizički rad tokom robije. On navodi da je cilj policije bio … Continue reading Marks u zatvoru: Sremska Mitrovica