Marksove beleške o klimatskim kolonijama: ekscerpti o Džonu Jitsu

Ovo je deo Marksovih beležaka o jednom nepoznatom engleskom autoru po imenu Džon Jits [John Yeats]. Beleške su nastale između marta do septembra 1878. godine odnosno 10 godina nakon prvog izdanja Kapitala i 2 godine nakon pisanja Kritike Gotskog programa i, za razliku od beležaka na sličnu temu iz prethodnog posta koje potiču iz 1849. … Continue reading Marksove beleške o klimatskim kolonijama: ekscerpti o Džonu Jitsu

O renesansi antikomunizma

Jedna ideja za početak: da li anti-marksistički zakoni doživljavaju renesansu? I da li mekartijanizam (takozvani "red scare" period) doživljava renesansu? Ovo mi je palo na pamet nakon par vesti: najpre, od nedavno postoji zabrana dobijanja boravišne dozvole u SAD, ukoliko ste pripadnik neke komunističke partije. Naravno, ovo je nastalo zbog trgovinskog rata sa Kinom (jer, … Continue reading O renesansi antikomunizma