Mit kineskog duga Srbije: zašto mediji šire paniku bez osnova

Prema pilot studiji od preko 4000 naslova dnevnika "Danas" i zrenjaninskih lokalnih medija, ispostavilo se da je na nacionalnom nivou krenula antikineska propaganda u punom jeku tek u toku 2020. (ovo je u skladu, naravno, kako sa globalnim trendovima tako i sa drugim studijama koje potvrđuju sličnu dinamiku i u drugim medijima). Jedna od čestih … Continue reading Mit kineskog duga Srbije: zašto mediji šire paniku bez osnova

Reading list – Novi Sad

"Borba protiv novog srpskog Zakona o radu" (12. 01. 2014.) – Ovo je jedini tekst koji dokumentuje borbe sindikata i levičara u Novom Sadu u toku javnih rasprava (koje su bile sve osim javne) protiv novog srpskog Zakona o radu koji je degradirao radna prava od tada pa do danas. Objavljen je na engleskom za … Continue reading Reading list – Novi Sad

Od kalvinizma do urbane politike? Johan Altuzije

Ovo predstavlja prevod jednog kod nas u potpunosti nepoznatog pravnika i filozofa koji je nekada bio poznat u sedamnaestovekovnoj Evropi a potom zaboravljen. Stoga je potrebno preći malo istorije na brzaka. Johan Altuzije (1563–1638) je bio pravnik i filozof, a jedan je od ranih zagovornika federalizma i preteča pojma "subsidijarnosti" odnosno ideje da bi neposredne … Continue reading Od kalvinizma do urbane politike? Johan Altuzije

Luka Matić: “Čovjekov svijet” i Praxisov problem s prirodom

[Ovaj članak je prenet sa bloga "Skribomatić" od Luke Matića, gde je izvorno objavljen 12. juna 2022. godine. Luka Matić se u doktoratu bavi filozofom i sociologom Rudi Supekom koji je knjigom Ova jedina Zemlja (1973.) utemeljio socijalnu ekologiju u Jugoslaviji. Supek je početkom 1970-ih učestvovao u radu nekoliko UN-ovih i nezavisnih međunarodnih konferencija koje … Continue reading Luka Matić: “Čovjekov svijet” i Praxisov problem s prirodom

Marksove beleške o klimatskim kolonijama: ekscerpti o Džonu Jitsu

Ovo je deo Marksovih beležaka o jednom nepoznatom engleskom autoru po imenu Džon Jits [John Yeats]. Beleške su nastale između marta do septembra 1878. godine odnosno 10 godina nakon prvog izdanja Kapitala i 2 godine nakon pisanja Kritike Gotskog programa i, za razliku od beležaka na sličnu temu iz prethodnog posta koje potiču iz 1849. … Continue reading Marksove beleške o klimatskim kolonijama: ekscerpti o Džonu Jitsu

Neoliberalizam u političkim školama SKJ?

Da li su komunisti znali za neoliberalizam i da li su se protiv njega borili? Dok bi intuitivna reakcija bilo kog istraživača posleratne Jugoslavije bila negativna, u realnosti, postoje indicije da je Savez komunista Jugoslavije ovu pojavu ako ne shvatao, onda makar pratio – dakako kroz tela posebno zadužena za to. Ovo su izvori do … Continue reading Neoliberalizam u političkim školama SKJ?

Marksove beleške o kolonizaciji: ekscerpti o Feliksu Vejkfildu

Trebalo bi shvatiti koliko je kritika političke ekonomije kompleksna. I Džon Belami Foster i Kohel Saito govore na različite načine o tome da je Marks bio zainteresovan za to kako je iscrpljivanje zemljišta u kapitalističkim metropolama uslovilo ekološki imperijalizam u kolonijama. Foster o tome govori u istorijsko-empirijskom kontekstu trgovine guanom (nataloženom ptičjem izmetu iz Perua … Continue reading Marksove beleške o kolonizaciji: ekscerpti o Feliksu Vejkfildu

Javni poziv za podršku kampanji “Za dostojanstven rad u nauci”

Drage prijateljice i prijatelji, S obzirom da su kolege sa različitih naučnih ustanova, instituta i fakulteta, odlučile da pokrenu kampanju „Za dostojanstven rad u nauci“ i potrebna im je pomoć, želeo bih da skrenem pažnju šire javnosti na potrebu da se ova kampanja podrži jer je ona u mogućnosti da reši duboke društvene problemi sa … Continue reading Javni poziv za podršku kampanji “Za dostojanstven rad u nauci”

Broj stranih radnika u Srbiji se udvostručava – 2021. godine izdato 23663 radnih dozvola

Poslednje informacije koje postoje o dolasku stranih radnika u Srbiju pokazuju da se broj njihovih ulazaka udvostručio u odnosu na 2020. godinu. Kao što ćemo videti, ovo je delom zbog većeg upliva kineskih radnika odnosno zbog kineskih investicija u Srbiju, ali i bez njih bi ova cifra rasla. To svakako dokazuje da van sumnje postoji … Continue reading Broj stranih radnika u Srbiji se udvostručava – 2021. godine izdato 23663 radnih dozvola