Marksove beleške o klimatskim kolonijama: ekscerpti o Džonu Jitsu

Ovo je deo Marksovih beležaka o jednom nepoznatom engleskom autoru po imenu Džon Jits [John Yeats]. Beleške su nastale između marta do septembra 1878. godine odnosno 10 godina nakon prvog izdanja Kapitala i 2 godine nakon pisanja Kritike Gotskog programa i, za razliku od beležaka na sličnu temu iz prethodnog posta koje potiču iz 1849. … Continue reading Marksove beleške o klimatskim kolonijama: ekscerpti o Džonu Jitsu

Neoliberalizam u političkim školama SKJ?

Da li su komunisti znali za neoliberalizam i da li su se protiv njega borili? Dok bi intuitivna reakcija bilo kog istraživača posleratne Jugoslavije bila negativna, u realnosti, postoje indicije da je Savez komunista Jugoslavije ovu pojavu ako ne shvatao, onda makar pratio – dakako kroz tela posebno zadužena za to. Ovo su izvori do … Continue reading Neoliberalizam u političkim školama SKJ?

Marksove beleške o kolonizaciji: ekscerpti o Feliksu Vejkfildu

Trebalo bi shvatiti koliko je kritika političke ekonomije kompleksna. I Džon Belami Foster i Kohel Saito govore na različite načine o tome da je Marks bio zainteresovan za to kako je iscrpljivanje zemljišta u kapitalističkim metropolama uslovilo ekološki imperijalizam u kolonijama. Foster o tome govori u istorijsko-empirijskom kontekstu trgovine guanom (nataloženom ptičjem izmetu iz Perua … Continue reading Marksove beleške o kolonizaciji: ekscerpti o Feliksu Vejkfildu