O malograđanskom radikalizmu: Hans Jirgen Kral

Šta bi bio malograđanski radikalizam? Iako zvuči zapravo kao uvreda, reč je o pojmu koji ima malo dublju istoriju. Upotrebljavao ga je Hans Jirgen Kral [Hans-Jürgen Krahl] (1943—1970), prethodno član CDU, a potom Adornov učenik kao i jedan od učesnika 1968. te član Socijalističkog saveza nemačkih studenata (SDS) i verovatno je bio jedini pojedinac blizak … Continue reading O malograđanskom radikalizmu: Hans Jirgen Kral

Hajdegerovo bivanje ka smrti kroz pad berze na Vol stritu

Ovaj blogpost predstavlja prevod izjave policiji jednog od Adornovih učenika i nemačkog studentskog vođe Hans Jirgen Krala, izvorno objavljen u njegovim posthumnim sabranim delima[1]. Prema izdavačima, ova politička autobiografija je nastala na osnovu tonskog zapisa Hans Jirgen Krala u toku procesa u kom su ga optužili da je bio kolovođa protestne akcije jer se zajedno … Continue reading Hajdegerovo bivanje ka smrti kroz pad berze na Vol stritu

Poslednja modernizacija Vojvodine: prisajedinjenje 2016-2018.

Napomena: tekst je izvorno objavljen na sajtu Rex centra 2018. godine. Prema zvaničnoj ideologiji, ovako bi trebalo da je izgledala zima u Vojvodini: usled opšte radosti prilikom stogodišnjice prisajedinjenja Srba iz Vojvodine sa njihovom braćom iz matice Srbije, Aleksandar Vučić je 25. novembra u Novom Sadu otkrio spomenik Kralju Petru I. Pored ovog događaja, istog … Continue reading Poslednja modernizacija Vojvodine: prisajedinjenje 2016-2018.