Koliko vizija novog Generalnog urbanističkog plana Novog Sada (pro)izlazi iz krize 2008?

Jedan od možda manje očekivanih aspekata novog Generalnog urbanističkog plana kao strateškom planu od najvećeg značaja je činjenica da je eksplicitno postavio svoje ciljeve u odgovoru prema krizi od 2008. godine. Poput ostalih GUP-ova koji će biti doneti u ovom planskom ciklusu, u novosadskom je bilo potrebno sagledati dugoročne posledice svetske krize koje su se … Continue reading Koliko vizija novog Generalnog urbanističkog plana Novog Sada (pro)izlazi iz krize 2008?

Trebalo bi zaboraviti aktivizam

Od marksističkog pogleda na aktivizam bi se moglo iznenađujuće dosta naučiti. Elem, ko god bude želeo da istraži, shvatiće kako su komunisti ili marksisti pa čak i filozofi reagovali na pojavu aktivizma: negativno. Ovo bi moglo izazvati iznenađenja. Za početak, neko bi se mogao s pravom zapitati šta bi marksizmu moglo da smeta kod aktivizma? … Continue reading Trebalo bi zaboraviti aktivizam

Unfree Labor, from Hanoi to Belgrade: Chinese investment and Labor Dispatch in the Case of 750 Workers from Vietnam

*Please consider the original version of the article for bibliography and referencing (available here). This article represents the first attempt to tackle China’s labor dispatch in Serbia. It shows how its institutionalization in both Serbia and China followed increasing Sino-Serbian relations and Chinese investment. It then traces the increase of dispatching practices to November 2018 … Continue reading Unfree Labor, from Hanoi to Belgrade: Chinese investment and Labor Dispatch in the Case of 750 Workers from Vietnam

Kako je Google Translate oblikovao centar Novog Sada

"The spirit of a city, squares, parks, buildings or homes do not define it." - ovako glasi dobrodošlica u Evropsku prestonicu kulture na engleskom. Uprkos kvalitetnim gradskim vlastima i osnovnom budžetu od 252,2 miliona dinara kao i dodatnih 145 miliona odvojenih za Omladinsku prestonicu Evrope, za konačni izgled popločanja u centru grada je nekim čudom … Continue reading Kako je Google Translate oblikovao centar Novog Sada