Istorija studentskog pokreta u Novom Sadu (2011-2021)

Ove godine se navršava desetogodišnjica nastanka studentskog pokreta u Novom Sadu – na 28. oktobar kada se organizovao prvi plenum kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Povodom toga sledi hronološki pregled studentskih pokreta od tada pa do 2021. godine. On uključuje pre svega plenum 2011. godine, nastanak Studentskog pokreta Novi Sad (SPNS) oko 2015. godine … Continue reading Istorija studentskog pokreta u Novom Sadu (2011-2021)

Kako se revolucionarna jevrejska omladina Novog Sada obrazovala kroz marksizam: Hašomer Hacair (1931-1945)

Povodom dana oslobođenja Novog Sada od fašizma (23. oktobar), objavljujemo prilog istoriji marksističkog obrazovanja u Vojvodini sa fokusom na zaboravljenu, ali nekada masovnu jevrejsku organizaciju koja je bila aktivna početkom dvadesetog veka u Vojvodini — "Hašomer Hacair". Njeno sedište u Novom Sadu se formiralo 1931. godine, a oni njeni članovi koji su ostali su se, … Continue reading Kako se revolucionarna jevrejska omladina Novog Sada obrazovala kroz marksizam: Hašomer Hacair (1931-1945)

Ekološka ekonomija – reading list

Ovaj blog se između ostalog bavio međusobnim uticajem ekologije i ekonomije. Radi pregleda, ovde ispod su različite teme koje su obrađene: "'No Magic Bullets': The Lawn-Smith Debate, or Why Degrowth Cannot be Understood without a Value-Theory of Imperialism" (na engleskom, 2018.) - ovde sam ponudio kritiku jednog od utemeljivača ekološke ekonomije i nekadašnjeg savetnika Svetske … Continue reading Ekološka ekonomija – reading list