Prerogativna država SNS-a: razmišljanja o neliberalnom kapitalizmu u Srbiji

Umesto početka Trebalo bi da bude očigledno da se danas ne nalazimo u liberalnom kapitalizmu. Finansijsku (ne)stabilnost posle 2008. su održale kreditne linije američkih Federalnih rezervi i direktnih (sve većih) državnih intervencija, a korporativna zaduženost je svugde porasla. To su sve pratile pravne reforme koje su kroz fleksibilizaciju onemogućile političko organizovanje nižih klasa – bilo … Continue reading Prerogativna država SNS-a: razmišljanja o neliberalnom kapitalizmu u Srbiji

“Planira se naseljavanje 3000 Kineza u Ečki”… samo što ne znamo ni da li su Kinezi ni koliko ih ima, a Linglong nismo ni pomenuli

U toku dana (21. septembar 2021.) Građanski preokret u Zrenjaninu je objavio tekst pod lažnim naslovom "Planira se naseljavanje 3000 kineza u Ečki". Ukoliko zanemarimo problematičnu upotrebu etničke retorike kroz pomenutu sintagmu "naseljavanje Kineza"[1], u tekstu se zapravo nigde ne navodi da se u Ečku naseljava neka određena nacija. Realan naslov ovog teksta bi trebalo … Continue reading “Planira se naseljavanje 3000 Kineza u Ečki”… samo što ne znamo ni da li su Kinezi ni koliko ih ima, a Linglong nismo ni pomenuli

Perry Anderson u Jugoslaviji

Perry Anderson je 1984. bio jedan od učesnika na skupu marksističkih centara u Političkoj školi u Kumrovcu 1983. godine (31. 10 - 2. 11.) povodom stogodišnjice smrti Karla Marksa. Konkretno, učestvovao je na okruglom stolu pod nazivom "Šta je marksizam danas?", čiji transkript se nalazi u prvom broju časopisa Kumrovački zapisi (intervencija dole: str. 101). … Continue reading Perry Anderson u Jugoslaviji

Marks u zatvoru: Sremska Mitrovica

Ovo ispod je kratak izvod iz studije o istoriji marksističkog obrazovanja u Novom Sadu i Vojvodini koju trenutno završavam (trebalo bi oko 3-4 meseca dok ne bude gotova). Popivoda čak navodi marksističko obrazovanje kao jedan od razloga što su se komunisti prisiljavali na destruktivan fizički rad tokom robije. On navodi da je cilj policije bio … Continue reading Marks u zatvoru: Sremska Mitrovica