Robert Sapolski: video literatura

Robert Sapolski je primatolog, endokirnolog i antropolog, profesor na univerzitetu Stenford. Kroz svoja detaljna i egzaktna proučavanja primata, on nam ukazuje na biološke osnove ljudskog ponašanja: ono po čemu smo slični svojim srodnicima, ono po čemu nismo i šta sve od toga možemo iskoristiti u stvaranju boljih životnih uslova za nas same.

Njegovi zaključci se, uz kreativan pristup, mogu primeniti na različita društvena okruženja, uključujući tu i organizacionu kulturu i način rukovođenjama grupama unutar organizacija.

Već sam određenom broju prijatelja slao raniju verziju ovog spiska, a sad sam se naterao da je složim uz osnovne napomene gde su najneophodnije. Jednom će ovo postati detaljniji opis onoga što Sapolski radi, a za sad šaljem ovaj spisak, koji mogu i drugi da koriste.

Video literatura

Why hierarchy creates a destructive force within the human psyche (by dr. Robert Sapolsky)

  • https://www.youtube.com/watch?v=A4UMyTnlaMY
  • Description
    • Serbian
      • U ovom intervjuu on govori kako stres prouzrokovan striktnom hijerarhijom utiče na biološke mehanizme, kakvi su međuuticaji društvene organizacije i kvaliteta života jedinke, kao i kako negativne efekte možemo prevazići.

Stress, Portrait of a Killer – Full Documentary (2008)

Robert Sapolsky: Are Humans Just Another Primate?

Alan Alda with Robert Sapolsky of Stanford University – EXTENDED

Robert Sapolsky Interview: Toxoplasmosis

Stanford’s Robert Sapolsky On Depression

Human Nature talk with Robert Sapolsky, Gabor Mate, James Gilligan, Richard Wilkinson

Robert Sapolsky on science, morality, religion and human behavioral biology [Vert Dider] 2017

“Why Zebras Don’t Get Ulcers: Stress and Health” by Dr. Robert Sapolsky

Lecture Collection | Human Behavioral Biology (Stanford)

logo fejs mali

Facebook OVDE.

Supskripcija OVDE.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s