Komunistički manifest i “otadžbina”

Šta je, stoga, otadžbina? Nije li ona, slučajno, dobar plac čiji vlasnik, udobno smešten u dobro održavanoj kući, može da kaže: "Ovo polje, koje ja obređujem, ova kuća, koju sam ja izgradio, pripadaju meni; živim pod zaštitom zakona, koje nijedan tiranin ne može da prekrši"? "Kada se oni koji poseduju kuće i placeve poput mene, … Continue reading Komunistički manifest i “otadžbina”

The Man behind Europe: Say Hello to Alfred Müller-Armack, the Nazi-neoliberal

So, here's a "short" post I've initially promised for Christmas, but eventually postponed since it became an increasingly demanding to write, and turned into a research plan. It initially started out as a scan of Alfred Müller-Armack's book caled "Staatsidee und Wirtschaftsordnung im neuen Reich" or "The Idea of the State and Economic Order in … Continue reading The Man behind Europe: Say Hello to Alfred Müller-Armack, the Nazi-neoliberal

Druga strana Slobodana Miloševića, II: Ostali govornici i njihove uloge

Ovaj tekst predstavlja skup beleški koje su ostale iz prethodnog posta o Slobodanu Miloševiću. U tom postu je, pored novinskih članaka sa Prve konferencije Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije (iz Politike, Borbe, Večernje novosti, itd.) dat i kontekst u kojem je Milošević predstavio svoj program (neoliberalnih) "reformi" (pre svega finansija i ulaganja stranog kapitala, ukidanja … Continue reading Druga strana Slobodana Miloševića, II: Ostali govornici i njihove uloge

Robert Sapolski: video literatura

Robert Sapolski je primatolog, endokirnolog i antropolog, profesor na univerzitetu Stenford. Kroz svoja detaljna i egzaktna proučavanja primata, on nam ukazuje na biološke osnove ljudskog ponašanja: ono po čemu smo slični svojim srodnicima, ono po čemu nismo i šta sve od toga možemo iskoristiti u stvaranju boljih životnih uslova za nas same. Njegovi zaključci se, … Continue reading Robert Sapolski: video literatura