Visokoškolsko obrazovanje i društveno angažovanje: da li su nam potrebne društvene i humanističke nauke u 21. veku?

27. mart 2019

Vrednost i značaj filozofije, istorije, jezika, književnosti u eri digitalnih medija, informacionih tehnologija i dominacije prirodnih i tehničkih nauka i u akademskom okruženju i svetu neoliberalnih vrednosti koji sve meri ekonomskim kriterijuma već nekoliko decenija unazad predstavlja okosnicu ”velike podele” između ”tvrdih”, pravih nauka i ”mekih”, gotovo kvazi-nauka.

Društveno-humanističke nauke (DHN) istražuju i tumače kulturne i društvene vredosne sisteme, te u svom teorijsko-metodološkom aparatu imaju sredstva za utvrđivanje skrivenih značenja i motiva koji se često kriju i iza naizgled neprikosnovenih i neoborivih činjenica ”tvrde” naučne istine. Pitanja etičnosti, humanosti i društvene odgovornosti takođe predstavljaju značajan deo šireg društvenog angažovanja koje se iz DHN preliva i u ostale naučne discipline. Prepoznavanje i vrednovanje značenja, potreba i kulturnih sistema drugačijih od naših sopstvenih takođe su deo tradicije postmoderne humaniore. Konačno, DHN otvara prostor za širenje sopstvenih vidika i vidika drugih, za argumentovanu diskusiju o važnim temama i kritičko mišljenje o svemu što nas okružuje.

S govornicima na tribini i publikom razgovarama o savremenim metodama u visokoškolskom obrazovanju, transdiciplinarnosti i značaju društvenog angažovanja u društveno-humanističkim naukama, kao i o kritici neoliberalnog sistema vrednosti.

Govore:
Jelena Filipović, redovna profesorka Filološkog fakulteta
Ana Kuzmanović, vanredna profesorka Filološkog fakulteta
Aleksandar Matković, istraživač saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Moderatorka: Marija Mandić, viša naučna saradnica Balkanološkog instuta SANU

Ciklus predavanja “Dobre društvene prakse u Srbiji: društvo, kultura, obrazovanje”

Galerija SKC, Beograd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s